Sosiaalinen media

Sosiaalisella medialla (social media) tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. … Sosiaalisen median tunnuspiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. Tämän on yrityksen hyvä pitää aina mielessä – että kyse on yhteisöllisyydestä, ja yhdessä tekemisestä – jos siis haluaa saada tuloksia.

Vuosi 2020 ja Suomi

Suosituin yhteisöpalvelu oli Facebook, jota seurasi 58 prosenttia 16–89-vuotiaista. Toiseksi kiri Facebookin omistama WhatsApp 50 prosentilla, kolmanneksi suosituin oli Facebookin omistama Instagram 39 prosentilla.

Nuoret suosivat selvästi vanhempia ikäryhmiä enemmän myös TikTokia ja Jodelia. Esimerkiksi TikTokia käyttää 34 prosenttia 16–24-vuotiaista, kun seuraavassa ikäryhmässä (25–34-vuotiaat) sitä käyttää vain 9 prosenttia. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä TikTokin käyttö oli vieläkin vähäisempää. 

Myös yritysten näkemys organisaatiolleen tärkeimmästä sosiaalisen median kanavasta riippui siitä, toimiiko yritys pääasiassa kuluttaja- vai yritysasiakkaiden parissa.

Meltwater kysyi State of Social Media -tutkimukseen osallistuneilta yrityksiltä, mitä sosiaalisen median kanavaa he pitävät tärkeimpänä omalle organisaatiolleen. B2C- ja B2B-yritysten vastauksissa oli selviä eroja.