Myyminen on helppoa

Miksi monessa kanavassa ja oppikirjassa kerrotaan, että myyminen on vaikeata? Kyseessä on kuitenkin sen ostamisen vastapuoli, eli ilman näitä kahta osiota ei synny lainkaan kauppoja. Minun mielestäni myynti itsessään ei ole vaikeata, se on työtä siinä missä mikä muukin.

Sanotaan, että hyvän myyjän löytäminen on vaikeata, ja se pitää paikkaansa, koska monet hyvät myyjät laittavat oman yrityksen pystyyn myydäkseen omia palveluita tai omia tuotteita ja saaden siten itselleen sen maksimaalisen hyödyn omasta myyntitaidostaan.

Mutta kaikilla ei ole halua tai mielenkiintoa lähteä aivan omaa yritystä perustamaan, mutta voi kuitenkin olla hyvä myyjä. Keskivertomyyjästäkin voi tulla hyvä myyjä ja vaikka jonkun myyjän alkutaival on tahmeata, ei se tarkoita, etteikö hänessäkin olisi ainesta.

Mikä tekee myyjästä hyvän?

Totta kai jokaisella liiketoiminta-alalla on omat erikoisasiansa ja painotukset saattavat vähän vaihdella, mutta tässä muutama sellainen asia, joita parantamalla pääsee varmasti parempaan myynti tulokseen.

Hyvä myyjä osaa kuunnella

Siinä missä hyvä myyjä uskaltaa ja osaa puhua, osaa hän myös kuunnella. Asiakkaat kyllä kertovat omat tarpeensa ja ongelmansa, ja sitä kautta löytyy useasti myös mahdollisuuksia lisämyyntiin. Pidä siis taukoa, kuuntele – opettele kuuntelemaan.

Hyvä myyjä tuntee tuotteensa

Pystyäkseen myymään palveluita tai tuotteita, on myyjän tunnettava oma myyntituotteensa. Myyjän olisi hyvä tietää myös kilpailijoiden tuotteet ja ominaisuudet. Ei sen takia, että hän sitä tietoa suoranaisesti käyttäisi myynnissä, mutta tieto auttaa ymmärtämään tietämään ne mahdollisuudet, mitä asiakkaalla muuten on.

Hyvä myyjä osaa päättää myyntiin

Closaaminen eli myynnin varsinainen tekeminen on taitolaji. On monia myyjiä, jotka saavat asiakkaan kiinnostumaan ja jopa innostumaan, mutta eivät sitten saa kuitenkaan myyntiä tehtyä. Myynti on kuitenkin se, mikä on myyjän tehtävä ja ilman myyntiä ei firma ole kauaa pystyssä. Jokaisessa yrityksessä pitää siis olla vähintään yksy myyjä – kylläkin nykyään se myyjä voi olla myös vaikka kotisivut tai sosiaalisen median kanava tms automaatti, jonka senkin voi ”opettaa” päättämään myynti ja kuuntelemaan asiakasta.

Hyvä myyjä tietää mitä tarkoittaa kate

Kate on se, mikä elättää yrityksen. Katteen tunteva ja tietävä myyjä tietää, mitä hän voi tarjota, ja mitä pitää eri tuotteista ja palveluista saada. Tämä on asia, joka on myös yrittäjän hyvä itsensä tietää ja asettaa selkeät rajat myyjille, minkä puitteissa myyntiä voi tehdä.

Hyvä myyjä osaa tehdä yhteistyötä

Myynti ja yritystoiminta on eri ihmisten yhteistyötä. Henkilöt voivat olla yrityksen sisäisiä, kumppaneita ja jopa asiakkaita. Hyvä myyjä osaa nähdä ja löytää mahdolliset yhteistyökuviot ja luoda verkostoja joilla luodaan lisämyyntimahdollisuuksia. Hyvä myyjä löytää yhteistyömahdollisuuksia myös ilman varsinaista myyntiaspektia, joskus kontakti voi syntyä ja aktivoitua ilman myyntiajatusta, ja myynti tulee jälkijunassa.