Lainavertailun tekemisen tärkeys

Lainan hakeminen tulee ainakin useimmilla ihmisillä ajankohtaiseksi jossain vaiheessa elämää. Useilla moneenkin otteeseen. Monesti lainan tarpeessa ei tule kuitenkaan ajatelleeksi lainaan liittyviä käytännön asioita sen tarkemmin ja lainan valintaan ei käytetä tarvittavaa aikaa. Eri lainojen vertailu nimittäin voi säästää huomattavasti rahaa ja myös muut ehdot vaihtelevat hyvin paljon eri lainojen välillä. Miten lainavertailu kannattaa sitten tehdä ja mitä lainaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon? Käsittelemme sitä tässä artikkelissa.

Mitä lainoja vertaillessa pitää ottaa huomioon?

Lainan hakeminen netissä on nykyisin helppoa ja onnistuu esimerkiksi älypuhelimella hyvin nopeasti ja mihin vuorokauden aikaan tahansa, joskin laki määrää, että laina voidaan siirtää tilille vain klo 7-23 välisenä aikana. Verkossa tarjottavissa lainoissa on kuitenkin huomattavia eroja, joten niiden vertailu on erittäin järkevää. Nykyisin lainan tarjoajia on niin paljon, että on myös järkevää käyttää Loanscouter lainavertailun apuvälineenä tässä vertailussa. Pelkästään itse hakiessa osa lainan tarjoajista jää varmasti havaitsematta ja kaikkien huomioon otettavien tietojen kaivaminen yksittäisen lainan tarjoajan sivustolta on myös hyvin työlästä.

Lainaa suunnitellessa varmasti ensimmäisenä ajatellaan ja kaavaillaan lainan suuruutta. Verkon kautta tapahtuvassa lainassa eri tarjoajien lainojen maksimikoot vaihtelevat hyvin paljon. Joku lainan tarjoaja voi olla valmis lainaamaan vain muutama sata euroa, kun taas toinen voi lainata jopa 70 000 euroa. Samoin minimikoko vaihtelee, joillakin lainan tarjoajilla lainat alkavat esimerkiksi 2000 eurosta ja toisella taas 100 eurosta.

Kun lainan koko on päätetty ja kyseisen kokoista lainaa myöntävät lainan antajat listattu, tulee kiinnittää huomiota lainan todelliseen korkoon. Takavuosina oli hyvin tavallista lisätä lainoihin erilaisia käsittelykuluja, siirtomaksuja ja muita lisämaksuja, jotka nostivat todellista korkoa, mutta joita ei oltu laskettu lainaehdoissa korkoon mukaan. Nykyisin laki vaatii lainanantajaa ilmoittamaan todellisen vuosikoron, joten tällaisilta yllätyskuluilta vältytään. Korot vaihtelevat kuitenkin siinä määrin, että lainan hakija voi säästää helposti satoja euroja valitsemalla koroiltaan sopivimman lainan antajan itselleen.

Kolmas kulminaatiotekijä lainanantajaa etsiessä onkin sitten tarjolla olevaan lainaan liittyvä maksuaika. Maksuaika toki vaikuttaa myös kokonaiskuluihin, sillä mitä pidempi maksuaika on, sitä pidempään myös korkokulut juoksevat ja sitä suuremmat kokonaiskulut ovat. Heti aluksi onkin syytä pohtia realistisesti, kuinka suurta maksuerää pystyy maksamaan ja sitä kautta sitä, kuinka nopeasti koko laina on maksettu. Epärealistisuuksia kannattaa välttää, vaikka lyhyempi maksuaika houkuttelisikin, sillä laina-ajan pidentäminen kesken lainaa ei ole pelkästään ilmoitusluontoinen asia. Lisämuuttujana tulee lainan antajan asialle antamat rajoitukset, sillä laina-ajan pituutta ei ole mitenkään standardoitu ja eri lainaajien ehdot ovat tältäkin osin erilaisia. Suurimmalla osalla lainan tarjoajista pienin laina-aika on 12 kuukautta, mutta suurin vaihtelee kolmesta vuodesta jopa 20 vuoteen. Pienemmissä muutaman sadan euron lainoissa sallittu laina-aika voi olla vain muutamia kuukausia. Lainanantajat ovat usein kuitenkin joustavia maksuerien määrään ja maksuaikaan liittyvissä asioissa ja esimerkiksi lyhennysvapaat tai maksuvapaat kuukaudet on monissa paikoissa mahdollista sopia joustavasti.

Milloin lainaa ei voi saada?

Pelkkä lainavertailu ei aina riitä, sillä viime kädessä lainan antaja päättää sen, myöntääkö se lainaa ja minkä suuruisen lainan se myöntää. Lainan saamiseen vaikuttaa erityisesti hakijan säännölliset tulot. Mikäli säännölliset tulot ovat vähäiset, ei suuren lainan saaminen välttämättä onnistukaan jokaisesta paikasta. Tässäkin on paljon lainaajakohtaisia eroja, toisille riittää pienemmät tulot, kuin toisille. Kokonaan toinen juttu on sitten mahdollinen olemassa oleva maksuhäiriömerkintä. Mikäli luottotiedot eivät ole kunnossa aiemman maksujen laiminlyönnin vuoksi, ei vakuudetonta lainaa käytännössä ole mahdollista saada.