Sanoma-ja kaupunkilehtimainonta on massamedia

Massamedia sana tarkoittaa lähinnä sellaisia mediatyyppejä (joukkotiedotusväline) kuten radio, televisio ja sanoma-ja kaupunkilehti ja vielä sellaisessa merkityksessä, että sen median kautta sanoma tavoittaa tietyllä hetkellä tietyn alueen massan – se ei siis ole ”tarkkuusammuntaa” vaan sama viesti menee kaikille, myös sellaisille, joita se ei kiinnosta. Se eroaa siis huomattavasti Googlen ja Facebookin tyyppisestä mediasta, jossa viestin lähettäjä pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, kuka viestin näkee.

Massamediaa pidetään myös yleisesti kalliimpana vaihtoehtona mainonnan esittämiseen kuin uusia suorempia ja paremmin osuvia välineitä – onko näin? Riippuu tuotteesta ja palvelusta mitä markkinoi, sillä erilaiset ihmiset seuraavat eri medioita eriaikoina – jopa viikonpäivällä ja vuodenajalla on merkityksestä siinä, miten ihmiset saadaan kiinni ja huomaamaan lähetetty viesti.

Me toimimme esimerkiksi Lohja-Siuntio-Vihti-Karkkila talousalueella kaupunkilehti Ykkös-Lohjan kanssa ja myymme ja markkinoimme sitä. Tiedämme faktoihin perustuen, että kerran kuukaudessa, joka kuukausi, Ykkös-Lohja tavoittaa tällä alueella selvästi eniten talouksia verrattuna kaikkiin alueen medioihin ml sosiiaalinen media, radio, tv, Google – lehti jaetaan lähes 44 000 kotitalouteen! Jo aivan tavallisellakin viikolla se on alueellisesti kattavin massamedia 34 000 lehden kotitalousjakelulla – se siis faktaan perustuen tavoittaa suurimman alueellisen kontaktimäärän.  Massamediassa ei yleensä osteta tilaa tyyliin ”30 vuotias paikallinen mies” tai ”IT-alan asiantuntijayhteydet”, niin tehdään digimediassa ja saadaan Suomessa parhaimmillaan sitten satoja potentiaalia kontakteja – massamedia ei toimi samalla tavalla. Massamedia toimii sillä periaatteella, että mainostaja luo itsestään tietynlaisen imagon, brändin ja tuo sitä imagoa esille tasaisesti ja valituissa paikoissa. Tämä jatkuva esillä oleminen parhaimmillaan muodostaa kohhderyhmään muistijäljen ja muistijäljen osuessa tarpeeseen, syntyy ostotapahtuma – joskus mainos saattaa saada aikaan myös tarveajattelun ja ostopäätös tapahtuu nopeasti. Monesti kuitenkin massamediassa mainostaminen on pitkäjänteistä työtä ja yhdellä kerralla onnistuminen on enemmän onnea kuin hyvä mainos. Isossa kuvassa puhutaan siitä, että jos alueellisesti on useampi samanlainen media (kuten Lohjalla Länsi-Uusimaa ja Ykkös-Lohja) näiden ero mainostuksen tuloksellisuudessa on testattavissa vain useamman kuukauden testijaksolla, ja silloinkin saadaan vain hetkellinen todellisuus, koska erilaiset tuotteet ja palvelut menevät paremmin kaupaksi eriaikoina vuodesta ja jopa eri vuosina(!).

Jos siis minun itseni pitäisi valita kumpaan paikalliseen lehteen minä laittaisin oman mainoskampanjani, niin tottakai laittaisin siihen, joka tavoittaa enemmän 34 000 – 27 500, eli toinen media tavoittaa lähes 7 000 kotitaloutta enemmän eli lähes 10 000 potentiaalista ostajaa enemmän – kumpaankohan se lehtimainos kannattaa laittaa?

KO