Mitä yrittäjä voi oppia uhkapelaamisesta?

Yrittämisellä ja uhkapelaamisella ei nopeasti ajateltuna ole mitään yhteistä. Lähempi tutkiskelu kuitenkin osoittaa, että molempiin liittyy paljon seikkoja, jotka yhdistävät näitä kahta asiaa odottamattomilla tavoilla. Sekä yrittämiseen että uhkapelaamiseen vaaditaan tietynlaista asennetta, joka toimii vaikuttimena siihen, miksi ihminen päätyy valitsemaan kyseisen toimintamuodon. Samoin yrittämistä ja uhkapelaamista yhdistävät muutamat psykologiaan vaikuttavat tekijät. Nämä tekijät toimivat sekä vaateina että kasvumahdollisuuksina mitä yrittämiseen tai uhkapelaamiseen tulee.

Reagointikyky yhdistää pelaamista ja yrittämistä

Mitä yrittäjä voi siis oppia uhkapeliharrastajalta? Aika paljonkin, vaikkei sitä heti ensin uskoisi. Uhkapelaaminen on parhaillaan kylmänrauhallista ja strategista ajattelua vaativa harrastus, josta menestyneimmät pelaajat ova onnistuneet tekemään ammatin. Uhkapelaamisessa ja osakesijoittamisessa toimii sama perusperiaate: sijoitetun pääoman moninkertaistaminen harkittujen ja oikeaan aikaan tehtyjen sijoitusten myötä. Pelaamiseen liittyy toki paljon muita, yllättäviä osatekijöitä, aivan kuten yritysmaailmassakin.

Nopea reagointikyky onkin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita uhkapelaajalta vaaditaan. Hyvään logiikkaan ja suunnitteluun perustuvat valinnat mahdollistavat kasvun myös yritysmaailmassa. Reagointikyvyllä tarkoitetaan kykyä toimia nopeasti järkiperäisen ajattelun johdattelemana. Nopea reagointikyky on ensisijaisen tärkeä ominaisuus esimerkiksi ongelmatilanteissa. Nopea reagointikyky voi myös olla menestystekijä myös monissa eri vuorovaikutustilanteissa. Ajattelutyyliteorian perustuva määritelmä selittää hyvän reagointikyvyn ihmisen hallitsevana ajattelun osatekijäna, eli niin kutsuttuna ykkösfunktiona, suuntautuvan ulkoiseen maailmaan. Toisin sanoen, se miten nopeasti ihminen reagoi meitä ympäröivän maailman tapahtumiin järkiperäisen ajattelun pohjalta kuvastaa hänen reagointikykyään. 

Nopea reagointikyky on tärkeä ominaisuus sekä menestyvälle yrittäjälle, että ansiokkaalle peliharrastajalle. Yritysmaailmassa yrittäjän tulee tarkkailla sekä oman alansa kilpailua, yhteiskunnan taloutta, että oman yrityksensä toimintaa menestyäkseen ja tehdäkseen nopeita ratkaisuja tilanteen niin vaatiessa. Esimerkiksi taloudellisen taantuman luomat epävarmat olosuhteet voivat vaatia yrittäjää hyödyntämään reagointikykyä muutosten edessä. Sama pätee tilanteessa, jossa kauppasopimukset täytyy solmia tai purkaa tietyn aikaikkunan sisällä mahdollisimman suotuisan lopputuloksen takaamiseksi. Vastaavan kaltaisia tilanteita kohtaavat myös uhkapelaamista harrastavat henkilöt, joiden pelimenestys voi olla riippuvainen juuri oikeaan aikaan tehdystä siirrosta tai valinnasta.

Uhkapelaaminen kehittää ajattelua ja paineensietokykyä

Uhkapelaaminen on nettikasinoiden yleistymisen myötä noussut suosituksi harrastukseksi. Tärkeintä niin uhkapeli- kuin yritysmaailmassa on tuntea oma asiakaskuntansa ennen ensimmäisten askelten ottamista. Slotty Vegasin nettikasino tarjoaa laajan valikoiman pelejä, mutta se myös esittelee pelit ja kotiutusten mahdollisuudet. Lisäksi tarjolla on aktiivinen, suomenkielinen asiakaspalvelu vain yhden klikkauksen päässä. Yrittäjän kannattaakin ajatella, mitä ja miten oma ideaaliasiakas ajattelee. Sen jälkeen on helpompi keksiä keinot tarjota asiakkaalle sitä, mitä hän toivoo.

Asiakkaiden ajattelemisen uhkapelaaminen voi kehittää logiikkaa ja strategista ajattelua, joita vaaditaan myös erilaisten investointien tai sijoitusten tekemiseen. Moni verkossa toimiva kasino tarjoaa alustallaan pelien lisäksi myös artikkeleita ja ohjeita pelistrategian kehittämiseen. Nettikasinoiden ja muiden tahojen tarjoamiin ohjeistuksiin, vinkkeihin ja blogeihin perehtymällä pelaaja voihin kehittää taitojaan tukien näin pitkäjänteistä ja mielekästä peliharrastusta.

Sekä yrittäjät, että uhkapelaajat tarvitsevat menestyäkseen hyvän paineen- tai stressinsietokyvyn. Kärsivällisyys ja paineensietokyky ovat asioita, joita ei voi oppia hetkessä, vaan ne vaativat oman aikansa kehittyäkseen. Jotkut meistä ovat luontaisesti kärsivällisempiä kuin toiset. Samoin yksilöllinen paineensietokyky vaihtelee ihmisestä ja tilanteesta riippuen.  Oli kyse sitten varsinaisesta uhkapelaamisesta tai yrittämisestä ja rahasta, voi tilanteesta aina oppia jotain uutta. Usein kyseisissä tietynlaiset paineet ja odotukset ovat kovat, ja onkin yksilöllistä miten hyvin ja kuinka kauan ihminen sietää näitä paineita. Oman ajattelun, rajojen asettelun ja viestinnän myötä kärsivällisyys ja paineensietokyky voivat kehittyä myönteisesti sekä yrittämiseen että uhkapelaamiseen liittyvissä tilantei