Coldcalling on kuollut(?)

Olen tässä viime kuukausien (ja kenties jo pidempään) saanut lukea paristakin mielenkiintoisesta väitteestä liittyen sekä markkinointiin että myyntiin. Ja voi olla, että väitteet pitävät paikkansa joillain aloilla, mutta useille minun tuntemilleni aloille näin ei ainakaan ole.

# Cold Calling is Dead

Eli kylmäsoittelu olisi kuollut? Tällä siis tarkoitetaan myyjien soittelua potentiaalisille asiakkaille ilman heidän etukäteis ilmoitustaan. Soitetaan siis henkilölle joka ei ole valmistautunut soittoon, eli on siis kylmä. Cold calling on ollut niin b-to-b kuin b-to-c myynnissä käytössä vuosikymmeniä ja on ollut yksi tärkeimmistä myynnin välineistä. On totta, että nykyaikana kun myynnillä on käytössään myös muita kanavia, kuten verkkosivustot ja sosiaalinen media, joita ei aiemmin ollut, niin kylmäsoittelun luonne on muuttunut. Mutta on väärin sanoa, että se olisi kuollut. Yhä vielä todella monella alalla tarvitaan aktiivista myyntityötä. Jos aktiivista myyntityötä ei tehdä, on asiakkaan entistä helpompi valita se kaikista helpoin vaihtoehto eli tilata itsenäisesti netistä. Tottakai jos oma yrityksesi on juuri se jolta netissä tilataan, fine, mutta useimmiten se kauppa valuu kyllä sitten ulos Suomesta- mitä enemmän ihmiset oppivat, että ulkomailta tilaaminen on yhtä luotettavaa kuin Suomesta, ja nopeata.

Kylmäsoittelu on tärkeä osa monen menestyvänkin yrityksen myyntistrategiaa. Se on vähän menettänyt arvostustaan ja pilkunviilaajat eivät kutsu sitä enää kylmäsoittamiseksi sen jälkeen, kun asiakkaalle on jo mennyt toista kanavaa pitkin tietoa yrityksestä. Soittaminen toimiikin parhaiten siten, kun se on yhdistetty olemassa oleviin markkinointiponnisteluihin.

# Facebook is dead

Tässä toinen väite, joka on tullut jo monesti vastaan eli Facebook on kuolemassa. Se, että Facebook ei kasva enää samaa tahtia kuin aiemmin tai että tietyissä ikäluokissa on tullut siirtymää aktiivisessa käyttämisessä toisiin sosiaalisen median kanaviin, ei todellakaan tarjoita että Facebook olisi kuollut tai edes kuolemassa. Nyt vasta yritykset ovat osittain ymmärtäneet mitä Facebookissa voi ja pitäisi tehdä ja samanaikaisesti itse Facebook-alustana kehittyy ja monipuolistuu edelleen. Useimmalle olemassaolevalle yritykselle Facebook on tärkeä osa markkinointia ja myyntiä. Jos se ei ole sitä, kannattaisi tutkia ja analysoida, olisiko se sitä?

Minä ja Kettu Markkinointi teemme kehitys-ja tukitöitä erilaisille yrityksille niin myynnintueksi kuin myös selkeää sisältötuotantoa sosiaaliseen mediaan kuten Facebook ja siksi tiedämme että nämä kaksi selkeätä väitettä eivät pidä paikkaansa. Yksinkertaisesti kylmäsoittelu ja Facebook työvälineinä ovat vain kehittyneet eteenpäin ja vaativat myös yrityskäyttäjiltään enemmän suunnittelua, jotta toteutus olisi edes lähellä toivottua ja tavoiteltua.